Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > INSPEKTOR W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU
INSPEKTOR W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Oferta pracy; inspektor w archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 
Zakres obowiązków:
 
  • Przyjmuje i ewidencjonuje materiały jawne oraz zawierające informacje niejawne z komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z jednostek Policji woj. podlaskiego.
  • Dokonuje weryfikacji protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” z jednostek Policji woj. podlaskiego i dokumentów kat. „BC” wytworzonych w komórkach organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku.
  • Przygotowuje wykazy dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w zasobie archiwum KWP podlegającej brakowaniu, w tym uczestniczy w pracach komisji brakujących oraz sporządza niezbędną w zakresie dokumentację.
  • Przygotowuje do udostępnienia materiały będące z zasobach archiwalnych uprawnionym podmiotom, w tym sądom, prokuraturom, IPN na podstawie odrębnych przepisów.
  • Analizuje i weryfikuje dokumentację zgromadzoną w zasobie archiwalnym dotyczącą Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
  • Wykonuje kwerendy zasobu archiwalnego do celów służbowych, publicystycznych i naukowo-badawczych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych.
  • Opracowuje analizy, zestawienia oraz sprawozdania dotyczące materiałów zgromadzonych w zasobie.
  • Znosi lub dokonuje zmiany klauzul na materiałach niejawnych pozostających w dyspozycji archiwum oraz odnotowuje fakt zniesienia lub zmiany klauzuli tajności dokumentów w rejestrach (ewidencjach) dokumentów.


https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/bialystok/inspektor,111689,v7?fbclid=IwAR1R-oGS3IDyv0DWsNoe5ejeSQI1tN8vn978_u33cUbiNpQfVKRM2uP1z6Y

 

(dostęp z 5.12.2022)

05.12.2022
strzałka do góry