Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > MŁODSZY ARCHIWISTA W ŁÓDZKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W ŁODZI
MŁODSZY ARCHIWISTA W ŁÓDZKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W ŁODZI

młodszy archiwista

Do spraw: archiwum w Biurze Administracji i Logistyki
 
Zakres obowiązków:
  • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi
  • przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUW
  • wydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowych
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • opracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
  • archiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZD
  • prowadzenie kwerend archiwalnych
  • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi


https://nabory.kprm.gov.pl/lodzkie/lodz/mlodszy-archiwista,111673,v7?fbclid=IwAR0Touuig2CFCug4SdwJtuQ46IX14yqPgVu8QrpM1xzec33Yl90yhafZGMw

 

(dostęp z 5.12.2022)

05.12.2022
strzałka do góry