Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KIEROWNIK ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
KIEROWNIK ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Oferta pracy na portalu "Pracuj w Kulturze", ważna do 24.02 br, Warszawa, CV na adres kasia.lach@wfdif.com.pl

 

kierowanie pracą Archiwum Zakładowego, zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania zadań,
• przejmowanie z komórek organizacyjnych uporządkowanej dokumentacji zakończonych spraw,
• porządkowanie dokumentacji będącej w ewidencji Archiwum Zakładowego,
• udostępnianie dokumentacji i przeprowadzanie kwerend dla potrzeb pracowników,
• przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego,
• przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej w uzgodnieniu z właściwym archiwum państwowym,
• monitorowanie warunków klimatycznych i dbałość o bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji,
• zamawianie niezbędnych materiałów i akcesoriów do archiwizacji dokumentacji,
• przygotowanie sprawozdań i planów działalności Archiwum Zakładowego,
• bieżącą aktualizację wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych,
• wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych,
• szkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno – archiwalnych,
• Współpraca przy wdrażaniu systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w instytucji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.


https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/kierownik-archiwum-zakladowego_35748/?fbclid=IwAR1yKMTuX_A4zAPu6xyTnejAC0qebAE8wZWDHzg7gTRBpTAcL9f_K2Kqnhc

 

(dostęp z 16.02.2023)

16.02.2023
strzałka do góry