Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > 24 OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW ARCHIWISTYKI
24 OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW ARCHIWISTYKI

24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki „Archiwa w chimerycznym świecie”

                                          31.05-2.06.2023

 

Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną.


https://24ozsa.up.krakow.pl/?fbclid=IwAR2jVH7GeOCr7WRVY-muePRYFPD_GTmxS5FFiTiys4YtSX-Qg3g4AaC_SKE

 

(dostęp z 16.02.2023)

16.02.2023
strzałka do góry