Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > SPECJALISTA W ARCHIWUM AKT NOWYCH
SPECJALISTA W ARCHIWUM AKT NOWYCH

 

specjalista

Do spraw: nadzoru w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, ważne do 14 marca br., wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto (wynagr. zasadnicze)
 
 
  • Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.
  • Opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
  • Rozpatruje wnioski o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Udziela konsultacji i instruktaży w zakresie postępowania z dokumentacją.
  • Współdziała z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne i zabezpieczania wytwarzanej i gromadzonej przez nie dokumentacji.
  • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne, głównie w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i jej zabezpieczania.
  • Przygotowuje i opiniuje projekty umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projekty porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych.
  • Współpracuje z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji.
 
 


https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,116760,v7?fbclid=IwAR09fRdsa8s8UXfn2Si27CeYw2RKzDUO2BBgWcFusCewyvjA_gfoNHhyQIA

 

(dostęp z 4.03.2023)

04.03.2023
strzałka do góry