Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > SPECJALISTA / KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
SPECJALISTA / KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

specjalista

Do spraw: obsługi kancelaryjnej i archiwum w Delegaturze w Tarnowie, ważne do 21 marca br., wynagrodzenie zasadnicz 4161,86 zł brutto
 
 
Osoba na tym stanowisku:
  • wykonuje czynności kancelaryjne i współprowadzi przewidziane wykazem akt rejestry spraw oraz obsługuje urządzenia biurowe, współpracuje przy organizacji konferencji zleconych Delegaturze,
  • prowadzi pracę w magazynie zamiejscowym Archiwum Zakładowego w Tarnowie,przejmuje właściwie opracowaną dokumentację z komórek organizacyjnych oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do Archiwum Zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych; współpracuje, udzielając także instruktażu z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego przygotowania akt do przekazania do Archiwum Zakładowego;
  • przechowuje, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi pełną jej ewidencję oraz udostępnia dokumentację na żądanie komórek organizacyjnych;
  • przekazuje materiały archiwalne do właściwego miejscowo archiwum narodowego;
  • przygotowuje dokumentację archiwalną w celu wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów zlikwidowanych szkół i placówek oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu z pracy w Kuratorium Oświaty, SN i zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.


https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/specjalista,117284,v7?fbclid=IwAR1jJ4cHoVDEtOtBAeoMoy3q3j06MbF6yg8kHxq38VBW1mXuw0MV_o91Muo

 

(dostęp z 15.03.2023)

15.03.2023
strzałka do góry