Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > STARSZY SPECJALISTA / KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
STARSZY SPECJALISTA / KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  Starszy Specjalista do spraw: obsługi składu chronologicznego Sekcji Kancelarii Ogólnej Biura Komendanta Głównego KG PSP, oferta ważna do 14 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 5 257,08 zł brutto

 

 

Osoba na tym stanowisku:
  • Obsługuje dokumentację zgromadzoną w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych, w tym monitoruje i udziela informacji pracownikom nt. przesyłek znajdujących się w składzie chronologicznym, wypożycza i wyrejestrowuje dokumenty z właściwych składów w celu prawidłowej realizacji zadań sekcji Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej PSP
  • Przyjmuje i rejestruje dokumentację na stan składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, w tym dokumentacji zwracanej przez pracowników w celu zapewnienia jej chronologicznego układu w obrębie danego typu składu EZD (skanowanie, przyjmowanie, rejestrowanie, potwierdzanie, segregacja)
  • Monitoruje i aktualizuje zbiór meta-adresatów gromadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, udziela wyjaśnień w zakresie obsługi składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania procedur związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją
  • Organizuje w uzgodnieniu z archiwistą i koordynatorem czynności kancelaryjnych przekazywanie dokumentacji zgromadzonej w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego
  • Realizuje zadania zlecane przez przełożonych w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii Ogólnej, w tym udziela pomocy w obsłudze korespondencji w systemie elektronicznym i tradycyjnym, tj. przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję oraz pozostałe przesyłki pocztowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KG PSP
  • Bierze udział w pracach zespołów powoływanych w Komendzie Głównej PSP w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii Ogólnej
  • Zapewniania ochronę dokumentów (oraz ich treści) znajdujących się w pomieszczeniach Sekcji Kancelarii Ogólnej KG PSP


https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,118595,v7

 

(dostęp z 3.04.2023)

03.04.2023
strzałka do góry