Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > STARSZY SPECJALISTA / KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
STARSZY SPECJALISTA / KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE

Komenda Główna Policji w Warszawi, Starszy Specjalista do spraw: archiwalno-kontrolnych w Wydziale – Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji, oferta ważna do 13 kwietnia br.

 

 

Osoba na tym stanowisku:
  • Sprawuje merytoryczny nadzór w wybranych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji nad prawidłowym klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji przeznaczonej do przekazania archiwom Policji
  • Koordynuje prace związane z przeglądem i przekazywaniem akt do Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiada za wyprowadzenie zaległości a następnie terminowe przekazywanie akt na bieżąco do statutowych zadań IPN, prowadzi współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie przekazywania dokumentów niejawnych i akt osobowych byłych funkcjonariuszy MO, poprzedzone analizą dokumentacji zasobu Głównego Archiwum Policji
  • Kontroluje archiwa oraz składnice akt funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych Policji
  • Weryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przyjętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKP
  • Opracowuje projekty wniosków kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrażenia opinii i wydania decyzji umożliwiających udostępnianie niejawnych dokumentów archiwalnych podmiotom pozapolicyjnym
  • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne akt i proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”
  • Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości zniesienia lub zmiany klauzuli tajności oraz przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację do udostępnienia dla uprawnionych podmiotów z zasobów archiwalnych Policji
  • Opracowuje materiały szkoleniowe i instruktażowe oraz przeprowadza szkolenia dla pracowników i policjantów z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Policji


https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,118421,v7?fbclid=IwAR0nTxNbVtCqypnoUY6Anmxoe1PmCHUMBk9R-kf68YrccETvJCTD1wLIhio

 

(dostęp z 3.04.2023)

03.04.2023
strzałka do góry