Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW: ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W WYDZIALE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W BIURZE DYREKTORA GENERALNEGO
STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW: ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W WYDZIALE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W BIURZE DYREKTORA GENERALNEGO

Starszy specjalista ds. archiwum zakładowego w Wydziale Archiwum Zakładowego w Biurze Dyrektora Generalneg, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, wynagrodzenie 7228,49 zł brutto, oferta ważna do 26 kwietnia br.
 
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
  • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym.
  • Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „secret UE/EU secret” i „NATO secret”.
  • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
  • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,119083,v7?fbclid=IwAR3SdA_EBFm8R1gahO9x71K9si4eSoTGlb3K5lkiLFm_6DYJEt-gHXxE00g

 

(dostęp z 14.04.2023)

14.04.2023
strzałka do góry