Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > INSPEKTOR DO SPRAW: OBSŁUGI KANCELARYJNO - BIUROWEJ I ARCHIWALNEJ ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I SKŁADNICA AKT
INSPEKTOR DO SPRAW: OBSŁUGI KANCELARYJNO - BIUROWEJ I ARCHIWALNEJ ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I SKŁADNICA AKT

Inspektor ds. obsługi kancelaryjno - biurowej i archiwalnej Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, wynagr. zasadnicze 4015,09 zł brutto, oferta ważna do 24 kwietnia br.

 

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: średnie
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
  • Wykształcenie: wyższe
  • Staż pracy co najmniej 2 lata w zakresie obsługi kancelaryjnej
  • doświadczenie w administracji publicznej


https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/inspektor,119207,v7?fbclid=IwAR3iISNDjN2xX6xgLVHdjKkjpYhJ6LnkcXilarOKkLFZD0m9-GZKWuml138

 

(dostęp z 17.04.2023)

17.04.2023
strzałka do góry