Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > 24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Archiwa w chimerycznym świecie
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Archiwa w chimerycznym świecie

24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki "Archiwa w chimerycznym świecie", 31.05.-2.06.2023

 

"Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną.

Celem Zjazdu jest próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Zachęcamy studentki oraz studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją do dzielenia się swoimi refleksjami, poglądami, doświadczeniami i wiedzą z zakresu archiwistyki. Zależy nam na pogłębionej refleksji nad zawodem archiwisty i rolą archiwów w zmieniającym się, chimerycznym wręcz świecie. Naszym celem jest sprowokowanie naszych Koleżanek i Kolegów młodych adeptów archiwistyki do śmiałej i owocnej dyskusji na tematy związane z teraźniejszością i przyszłością archiwów oraz archiwistyki. Chcemy z perspektywy studenckiej przyjrzeć się wyzwaniom, które stoją przed archiwistyką i archiwami w tej kapryśnej rzeczywistości. [...] "

 


https://24ozsa.up.krakow.pl/?fbclid=IwAR3QWjrBuIvrXfKUEx31Hx3SjYUxdNPG13hfm58vMu2etd0m3jiyzN_2IbI

 

(dostęp z 4.05.2023)

04.05.2023
strzałka do góry