Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > REFERENT DO SPRAW: OBSŁUGI KANCELARYJNO - ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU W WYDZIALE KADR I ORGANIZACJI KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU
REFERENT DO SPRAW: OBSŁUGI KANCELARYJNO - ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU W WYDZIALE KADR I ORGANIZACJI KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

referent

Do spraw: obsługi kancelaryjno - administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstok, wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł brutto, oferta ważna do 9 maja br
 
 
" [...] Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 10 miesięcy w pracy biurowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[...] "


https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/bialystok/referent,119948,v7?fbclid=IwAR1SUQqNk7knwE8S3GtP0uHJ-DSOeYe3090cypKPDvDexOQxqJCT-J8YnQ8

 

(dostęp z 4.05.2023)

04.05.2023
strzałka do góry