Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KSIĘGA CŁA FUNTOWEGO PRZECHOWYWANA W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W TORUNIU NA ŚWIATOWEJ LIŚCIE PROGRAMU UNESCO PAMIĘĆ ŚWIATA
KSIĘGA CŁA FUNTOWEGO PRZECHOWYWANA W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W TORUNIU NA ŚWIATOWEJ LIŚCIE PROGRAMU UNESCO PAMIĘĆ ŚWIATA

"18 maja br. Rada Wykonawcza UNESCO w Paryżu wpisała 17 dokumentów dotyczących historii Hanzy na listę programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World). Wśród nich znalazła się księga cła funtowego z lat 1369-1371 przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wniosek o wpisanie dokumentów na listę przygotowało Archiwum w Lubece wraz z partnerami z Niemiec, Belgii, Łotwy, Estonii i Polski.

To już osiemnasty wpis z Polski (a dziewiąty z zasobu Archiwów Państwowych) w rejestrze najcenniejszych zabytków piśmiennictwa UNESCO. Od 1999 r. na liście znalazły się m. in.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus…”, rękopisy Fryderyka Chopina, tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, akt Unii Lubelskiej z 1569 r.

Księga cła funtowego (Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Katalog II, sygn. III-65) zawiera 297 adnotacji o pobranym cle funtowym, najpewniej z okresu od lata 1369 r. do początku roku 1371. Umieszczone w porządku chronologicznym wpisy zawierają nazwisko kupca, nazwę, rodzaj i wartość towaru oraz wysokość pobranego cła. Inkasowane od kupców cło funtowe stanowiło niebagatelne źródło dochodów dla Hanzy. [...] "


https://torun.ap.gov.pl/kolejny-dokument-na-swiatowej-swiatowego-dziedzictwa-unesco/

 

(dostęp z 30.05.2023)

30.05.2023
strzałka do góry