Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > IX TORUŃSKIE KONFRONTACJE ARCHIWALNE
IX TORUŃSKIE KONFRONTACJE ARCHIWALNE

IX Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Kopernikańskie przewroty w archiwistyce

Toruń, 7–8 grudnia 2023 r.

Problematyka spotkania

"Obserwacja zwrotów w badaniach naukowych (nazywamy je zgodnie z kopernikańską tradycją przewrotami, a więc zwrotami radykalnymi) jest jednym z możliwych kluczy do odczytania i interpretacji przemian myśli naukowej. W roku kopernikańskim, w 550 lat od urodzin powszechnie znanego w świecie toruńczyka, proponujemy zastosowanie tego zabiegu w odniesieniu do archiwistyki.

Opis przewrotów dotyczy najpierw samych dziejów archiwów, bez których archiwistyka nie mogłaby się pojawić.

Zwrot od oralności do piśmienności przyniósł dokument jako obiekt materialny, a jednocześnie zapis informacji, którego już nie trzeba powierzać wyłącznie zawodnej pamięci. Zaufawszy pismu należało pójść krok dalej i znaleźć dla dokumentów bezpieczne schronienie. Pojawiły się archiwa.

W zeszłym stuleciu w myśleniu o archiwach dokonał się zwrot informacyjny. Postęp technologiczny, nowe nośniki informacji, którą należało stosunkowo często przenosić z nośnika na nośnik, doprowadził do konkluzji, że istotniejsze niż trwanie dokumentów w pierwotnej formie jest zachowanie informacji w nich zapisanej. To informacja ma wartość historyczną, nie jej nośnik. [...] "


https://www.home.umk.pl/~ihia/tka/?fbclid=IwAR2_fkwbMkMIvlZvsCD885McKQDuBLdnF4uMLxIP7PXzkPnADbUqr7c5_Ks

 

(dostęp z 21.11.2023)

21.11.2023
strzałka do góry