Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ADMINISTACJA POD KONTROLĄ
ADMINISTACJA POD KONTROLĄ

 

Sprawna i efektywna administracja stanowi wartość dodaną każdego praworządnego i demokratycznego państwa... zwłaszcza w obliczu zmiany władzy i wyborów samorządowych. Niedoścignionym wzorem jest tutaj Belgia, gdzie przez dłuższy czas nie można było powołać rządu centralnego, państwo i jego instytucje funkcjonowało jednak bez zarzutu, właśnie dzięki profesjonalnej, sprawnej, efektywnej, wydajnej, bezkolizyjnej, dostępnej, transparentnej, decyzyjnej i sprawczej administracji. Tutaj mamy jeszcze sporo do nadrobienia, jednak i w naszym kraju podejmowane są w tym zakresie różnorodne działania, takie jak np. System Monitorowania Usług Publicznych SMUP Strona główna - System Monitorowania Usług Publicznych (smup.gov.pl) i Fundacja "Administracja Pod Kontrolą".

 

" [...] Chcemy, aby działania strażnicze i kontrola społeczna przestały być pojęciami niezrozumiałymi, niesprecyzowanymi czy wręcz obcymi. Kładziemy nacisk na rozwój społeczności lokalnych, świadomość obywatelską i realne działania. Uważamy działalność strażniczą za istotny element funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. [...] " 


Działalność strażnicza ⇒ Program • Kontrola | Rozwój społeczności lokalnej (administracjapodkontrola.pl)

 

(dostęp z 7.03.2024) 

07.03.2024
strzałka do góry