Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > "E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"
"E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"

"E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"


"E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"
27 września 2012r.
Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat - Warszawa

Jak usprawnić obieg dokumentów w Urzędzie? Jak zwiększyć dostępność Urzędu dla Obywatela? Jakie narzędzia zastosować? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci podczas konferencji już 27 września w Warszawie.

Rejestracja: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce---mit-czy-fakt/alias-21.htm

 

Strona konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce---mit-czy-fakt.htm

 

Swoje rozwiązania zaprezentują m.in: EMC, S4E, Image Recording Solutions

Proponowana tematyka konferencji:
Usprawnienie obiegu dokumentów
    - zarządzanie dokumentacją

    - e- faktura w sektorze publicznym

    - podpis elektroniczny

    - systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR

    - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

    - workflow - automatyzacja procesów biznesowych

 Usprawniona komunikacja między pracownikami Urzędu

    - portale korporacyjne

    - usługi telekomunikacyjne, telefonia VOIP

    - E-mail, Internet, poczta głosowa

    - telekonferencje

 Ułatwiony dostęp Obywatela do informacji

     - profesjonalna strona internetowa

     - Biuletyn Informacji Publicznej

     - wirtualni doradcy na stronach internetowych

     - infokioski

Bezpieczeństwo

    - systemy archiwizacji i backupu

    - ochrona dokumentów

    - ochrona danych osobowych

 Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli:

    * Urzędów Gmin,
    * Urzędów Miast,
    * Urzędów Powiatów,
    * Urzędów Marszałkowskich,
    * Urzędów Województw,
    * Ministerstw,
    * instytucji rządowych,
    * oraz innych instytucji publicznych.

    w tym:

* Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Prezydentów Miast, Marszałków, Dyrektorów Generalnych, Sekretarzy,
* dyrektorów/naczelników/kierowników/koordynatorów związanych z zarządzaniem dokumentacją, usprawnianiem     procesów w instytucji,
* osoby zajmujące się wizerunkiem instytucji, usprawnianiem dostępu o   obywateli do informacji urzędowych,
* głównych specjalistów/starszych specjalistów/specjalistów sprawujących pieczę nad dokumentacją (kadry, administracja, księgowość, itp.),

 Udział w konferencji jest bezpłatny* dla ww. osób.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

*Udział jest płatny: dla pozostałych osób - opłata za osobę wynosi 1 000 zł +23%VAT

07.08.2012
strzałka do góry