Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Konwent Business Center Club o archiwach gospodarczych
Konwent Business Center Club o archiwach gospodarczych

 

 

Wystąpienie zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych skierowane do przedsiębiorców


26 czerwca 2013 r. zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Andrzej Biernat na posiedzeniu Konwentu Business Center Club (prestiżowy Klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców), któremu przewodniczył dr Wojciech Wirski, minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, przedstawił prezentację pt. „Popiół czy diament? O zachowaniu śladów przeszłości dla przyszłości słów kilka”, w której przybliżył zebranym problemy ochrony archiwaliów wytwarzanych przez prywatne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie dla poznania przeszłości zachowywania udokumentowanej pamięci o wydarzeniach, ludziach i ich działaniach. Omówił obecne uwarunkowania prawne wynikające z zapisanego w ustawie archiwalnej z 1984 r. pojęcia narodowego zasobu archiwalnego i jego części składowej, jakim jest niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny. Z przepisów prawa wynika, że organizacje sektora prywatnego same określają reguły przechowywania i zarządzania dokumentacją, same decydują o tym, co ma tylko znaczenie praktyczne, a co należy zachować w długim czasie. Poddał dwa warianty działań organizacyjnych mających na celu zachowania archiwaliów gospodarczych. Powołanie i prowadzenie przez organizacje przedsiębiorców historycznego archiwum gospodarczego lub rozwiązanie tego problemu poprzez współpracę z archiwami państwowymi. W dyskusji, jaka się wywiązała po wystąpieniu, członkowie Konwentu BCC opowiedzieli się za drugim rozwiązaniem i zaproponowali, aby archiwa państwowe przedstawiły konkretne propozycje współpracy dotyczącej zachowania wytwarzanych przez przedsiębiorstwa materiałów archiwalnych. Rozmowy na ten temat z udziałem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych będą kontynuowane.

 

 

 

Źródło: http;//www.archiwa.gov.pl/

28.06.2013
strzałka do góry