Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Jolanty Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Wystąpienie Jolanty Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku


 
Wystąpienie Dyrektor APDOiP na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"


Jolanta Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej
i Płacowej w Milanówku, w wystąpieniu zatytułowanym „Zagrożenia dla 
dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie doświadczeń Archiwum 
Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej” zwróciła uwagę na problemy 
związane z funkcjonowaniem rynku przechowalniczego, proceder brakowania 
dokumentacji przed ustawowym upływem okresu jej przechowywania, a także na 
przydatność dokumentacji nie tylko do celów emerytalno-rentowych. 
Dyr. Louchin omówiła przypadki dwóch przedsiębiorców, których dokumentację 
APDOP przejęło na podstawie wskazania Naczelnego Dyrektora. Pierwszym z nich 
była „Temida Cessio” z Rzeszowa, której zasób Archiwum zaczęło przejmować w 
2010 r. Dokumentacja złożona była w przypadkowo wybranych pomieszczeniach 
typu: kurniki, garaże, kontenery - a więc w warunkach zupełnie niedostosowanych 
do wymogów przechowalniczych. Proces porządkowania dokumentacji zajął blisko 
3 lata. Sytuacja była poważna, również z tego względu, że przedsiębiorca 10 
dysponował dokumentacją PZL Mielec, wobec czego do Archiwum wpływało 
bardzo dużo wniosków byłych pracowników o potwierdzenie okresów zatrudnienia 
i wysokości zarobków. Podobnie PPH „Heban” z Radomska, którego dokumentacja 
również złożona była w nieprzystosowanych pomieszczeniach. Dodatkowo 
przedsiębiorca, tuż przed wydaniem przez sąd postanowienia o braku środków na 
koszty dalszego przechowywania dokumentacji, przejął akta firmy Multiskład. 
Sytuacja osób, które poszukują swojej dokumentacji, nie uległa – w opinii dyr. 
Louchin, wyraźnej poprawie, pomimo rozbudowy systemu informacji o miejscu 
przechowywania dokumentacji oraz powołania Archiwum Państwowego 
Dokumentacji Osobowej i Płacowej,. Powyższe wynika z braku spójnego systemu 
zabezpieczania dokumentacji oraz braku kontroli nad podmiotami prowadzącymi 
działalność przechowalniczą. Poważne zagrożenie stanowią przechowawcy, którzy 
nie uzyskali wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałków województw, 
a pomimo to przechowują dokumentację. 
Prelegentka podkreśliła, że wymaga dookreślenia status dokumentacji, której 
dysponent został wykreślony z rejestru decyzją marszałka. Poważne konsekwencje 
stanowi bowiem brak informacji o dalszych losach takiej dokumentacji. 
Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że dokumentacja osobowo-płacowa to nie 
tylko źródło informacji o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków; posiada ona 
także wartość naukową, genealogiczną i socjologiczną. 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

12.08.2013
strzałka do góry