Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Preszesa ZUS na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"


Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
zostało poświęcone głównie dwóm zagadnieniom, strategii rozwoju ZUS na lata 
2013-2015, a także współpracy ZUS z NDAP i archiwami państwowymi. Prezes ZUS 
wielokrotnie podkreślał, że czynnikiem łączącym obie instytucje jest wspólne dobro 
obywateli, starających się o uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych. W tym celu 
niezbędna jest współpraca ZUS i archiwów państwowych w udzieleniu niezbędnych 
informacji. Ze strony archiwów klienci ZUS oczekują pomocy w odnalezieniu 
potrzebnej im dokumentacji osobowej i płacowej. Dokumentami wydawanymi 
przez archiwum lub inną jednostkę przechowującą dokumentację zlikwidowanych 
zakładów pracy, są uwierzytelnione kserokopie indywidualnych kart wynagrodzeń 
– kart zarobkowych, list płac (lub stosownych jej fragmentów), świadectw pracy, 
umów o pracę. Szczególne nasilenie wystąpień klientów ZUS do jednostek 
przechowujących dokumentację związane jest z coraz większą liczbą 
zlikwidowanych zakładów pracy. Zgodnie z danymi pochodzącymi z prowadzonej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bazy zlikwidowanych bądź 
przekształconych zakładów pracy (www.zus.pl) jest ok. 17,5 tysiąca, nie są to jednak 
dane kompletne i realna ilość może być znaczne wyższa. 
Szczególnie istotnym punktem wystąpienia było stwierdzenie Prezesa 
Derdziuka, że ZUS nie tylko korzysta z akt, ale również nimi zarządza. Archiwa ZUS 
przechowują 776 930 mb dokumentacji. W kwestii brakowania dokumentacji ZUS 
czynnie współpracuje z NDAP, jest to kolejna płaszczyzna, na której spotykają się 
obie instytucje. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

19.08.2013
strzałka do góry