Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Moniki Jurgo-Puszcz na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Moniki Jurgo-Puszcz na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"

 

Wystąpienie Pani Moniki Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów Zewnętrznych Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku


Pani Monika Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów 
Zewnętrznych APDOP, w wystąpieniu „Wartość użytkowa bazy danych «Miejsca 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej»” przedstawiła jej budowę oraz 
możliwości wyszukiwawcze, jakie oferuje użytkownikom. W bazie zgromadzone są 
dane o dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców 
przechowywanej w archiwach państwowych, w urzędach administracji centralnej 
i terenowej, u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym 
zakresie działalność gospodarczą. Dostępne są w niej informacje o 28 000 
pracodawców oraz o 1 650 przechowawcach. Odbiorcami tych danych są przede 
wszystkim osoby poszukujące swojej dokumentacji do celów emerytalno-rentowych, 
sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policja, urzędy marszałkowskie, urzędy 
wojewódzkie, urzędy miast i gmin. 
W związku z tym, że Naczelny Dyrektor Decyzją Nr 17 z dnia 13 lipca 2012 r. 
rozszerzył zakres zadań Archiwum Państwowemu Dokumentacji Osobowej 
i Płacowej o administrowanie i zarządzanie bazą danych zmianie uległ jej adres 
elektroniczny na ewidencja.apdop.gov.pl. 
Pani Jurgo-Puszcz zwróciła uwagę, że na ponad 200 przechowawców 
wpisanych do rejestru prowadzonych przez marszałków województw tylko około 50 
z nich przesyła, zgodnie z ustawowym wymogiem (art. 51 g ust. 6 ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), wykaz pracodawców, których 
dokumentacje przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym. 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

17.09.2013
strzałka do góry