Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"


Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego, dyr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu na temat współpracy z Urzędem Marszałkowskim


Janusz Gołaszewski, Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
w wystąpieniu zatytułowanym „Współpraca Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu z Urzędem Marszałkowskim w nadzorze nad przedsiębiorcami” 
zarysował problemy związane z działalnością przechowalniczą dokumentacji 
osobowej i płacowej, z którymi boryka się Archiwum. Szczególnie kontrowersyjną, 
jak się okazało, kwestią było konkurowanie Archiwum z prywatnymi 
przedsiębiorcami na płaszczyźnie oferowanych usług przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej. Następnym problemem był utrudniony kontakt 
bądź zupełny jego brak z przechowawcą, który porzucił dokumentację pracowniczą, 
odnajdywaną następnie przez nowego właściciela budynku, w której była 
przechowywana. Ostatnim poruszonym problemem był sposób postępowania 
w przypadku nieodpłatnego przejęcia przez sąd bądź też prokuraturę dokumentacji 
na potrzeby śledztwa (nieodpłatnie przejęto 3,22 mb= 671 j.a.). 
Podkreślone zostały także pozytywne relacje Archiwum z firmami 
zajmującymi się przechowalnictwem. Kontakty te polegały na konsultacjach 
i udzielaniu cennej pomocy przedsiębiorcom zajmującym się dokumentacją osobową 
i płacową, a także na organizowaniu przez Archiwum kursów archiwalnych dla 
pracowników tychże firm. Poza oczywistymi korzyściami przedsiębiorców, dla 
wrocławskiego Archiwum była to jedyna okazja, aby obserwować działalność 
prywatnych przedsiębiorców i monitorować ewentualne łamanie przepisów. 
Jednakże głównym wątkiem wystąpienia była relacja Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu z Urzędem Marszałkowskim. Ze strony archiwum została ona 
określona, jako niewystarczająca, a nawet zupełnie zaniechana ze strony urzędu. 
Dyrektor wysunął postulaty współpracy obu instytucji w zakresie: bieżącej wymiany 
informacji o funkcjonowaniu firm przechowalniczych, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na te, które w swoim posiadaniu mają dokumentację wytworzoną przez 9 
państwowe podmioty, w dalszej kolejności wymiana informacji o przechowawcach 
działających bez wymaganego wpisu do rejestru, a także ściślejsza współpraca w 
zakresie kontroli firm zajmujących się przechowalnictwem. Wszystkie te działania 
miałyby na celu zwiększenie efektywności w zakresie kontroli tychże firm i ich 
sprawniejsze funkcjonowanie. 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

23.09.2013
strzałka do góry