Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwum Jana Kułakowskiego
Archiwum Jana Kułakowskiego

 

Dnia 6 listopada br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwóww Państwowych odbyła się uroczystość przekazania Archiwum Jana Kułakowskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych.


W uroczystości wzięła udział pani Zofia Kułakowska-Wajs z rodziną.
"Do zasobu Archiwum Akt Nowych włączamy spuściznę Jana Kułakowskiego. Przyczynił się on do pożytku Rzeczpospolitej całym swoim życiem począwszy od uczestnictwa w powstaniu warszawskim, przez działalność w Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy, po zaangażowanie w działalność Solidarności i negocjacje dotyczące akcesu Polski do Unii Europejskiej. Jak widać jest to więc życiorys kompletny. Był człowiekiem poważnym, człowiekiem umiaru i rozsądku, przyczynił się do przywrócenie ładu demokratycznego w naszym kraju. To zaszczyt, że jego dokumenty trafiły do naszego archiwum" - powiedział podczas uroczystości Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.
Archiwum Jana Kułakowskiego przedstawił Włodzimierz Janowski z Archiwum Akt Nowych. Tworzą je materiały z lat 1953–2011 obrazujące główne wątki działalności i zainteresowań Jana Kułakowskiego jako polityka, prawnika, dyplomaty oraz działacza społecznego i związkowego.
Najwcześniejsze dokumenty pochodzą z lat 50-tych i dotyczą działalności Jana Kułakowskiego w Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych na terenie Belgii, gdzie w latach 1948-1953 studiował prawo. Z lat 1978-1983 pochodzą opracowania dotyczące sytuacji związków zawodowych na świecie, w tym w Polsce, z okresu pełnienia przez Jana Kułakowskiego funkcji sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy (1974–1988). Są tu między innymi korespondencja z Wojciechem Jaruzelskim i Lechem Wałęsą oraz zestawienia wielkości pomocy udzielonej NSZZ „Solidarność” przez Światową Konfederację Pracy. Archiwum tworzą również raporty, opracowania i korespondencja z okresu działalności Jana Kułakowskiego w strukturach NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2005.

Pośród materiałów ilustrujących aktywność zawodową Jana Kułakowskiego znajdują się opracowania, notatki i wykłady poświęcone tematyce integracji europejskiej z czasów pełnienia przez niego funkcji ambasadora RP przy Wspólnotach Europejskich w latach 1991–1996. Są tu także opracowania z lat 1998–2001 dotyczące poszczególnych etapów negocjacji w okresie pełnienia przez Jana Kułakowskiego funkcji Pełnomocnika Rządu RP ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej i prac w Komitecie Integracji Europejskiej w latach 1997-2004. W archiwum znajdują się również dokumenty prezentujące działalność Jana Kułakowskiego w Unii Demokratycznej i jako posła do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009. Archiwum tworzy również korespondencja z Władysławem Bartoszewskim, Jerzym Buzkiem, Jerzym Kłoczowskim, Adamem Danielem Rotfeldem i Stanisławem Grocholskim, a także dokumenty obrazujące działalność w organizacjach polonijnych, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i innych podmiotach społecznych w latach 1992 -2010. 

Archiwum dopełniają zgromadzone przez Jana Kułakowskiego materiały dotyczące aktywności Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie oraz książki i czasopisma głównie o tematyce integracji europejskiej.  W archiwum znajduje się również korespondencja żony Zofii Kułakowskiej-Wajs z lat 1999-2011.
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

07.11.2013
strzałka do góry