Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > INTERAKTYWNE MUZEA
INTERAKTYWNE MUZEA

XVIII edycja seminarium z cyklu "Nowoczesne muzea i galerie" - "Interaktywne muzea - koncepcje, projekty realizacje i doświadczenia", Warszawa, 27 lutego 2014 r.

 

 Prowadzenie obrad:  Prof. Dorota Folga-Januszewska
 

Program:
10:00    Wykład wprowadzający i dyskusja: Interaktywność realna i wirtualna w muzeum
Proces włączania multimediów i technik pozwalających  na aktywizację percepcji zwiedzających muzea przekształcił na przełomie XX i XXI wieku sposób planowania wystaw, zmienił myślenie o edukacji muzealnej i w znacznym stopniu zmienił metody udostępniania zbiorów. Wirtualizacja zbiorów i zasobów muzealnych pozwoliła na tworzenie nowego typu scenariuszy aktywnego „zwiedzania” muzeum. Pojawiło się przy tym  wiele pytań. Przedmiotem wykładu są problemy wynikające ze styku dwóch form interaktywności w muzeum: aktywności realnej odbywającej się w przestrzeni muzeum oraz interaktywności wirtualnej realizowanej w cyberprzestrzeni. Jak widzowie pamiętają swój udział w grze wyobraźni, a jak pozostają w pamięci rzeczywiste, wielozmysłowe doświadczenia. Jakich zasad powinno się przestrzegać w muzeum proponującym  tego typu doświadczenia? Jaką rolę pełni architektura rzeczywista i wyobrażona?
Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO
 

11:00    Case study: Interaktywne zajęcia tematyczne i lekcje muzealne w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.
Celem wystąpienia jest omówienie i przedstawienie działań edukacyjnych prowadzonych w Podziemiach Rynku Głównego jako zajęć "interaktywnych" na tle bieżącego funkcjonowania i charakteru samej ekspozycji. Zostanie zaprezentowany, realizowany na jej terenie program edukacyjny dla dzieci i młodzieży (lekcje muzealne) jak i zajęcia tematyczne adresowane do szerokiego kręgu odbiorców odbywające się podczas cyklicznych wydarzeń muzealnych (np. Noc Muzeów czy Dzień Otwartych Drzwi). Pokazane i porównane zostaną możliwości wykorzystania do zajęć potencjału ekspozycji: nowinek technicznych, rekonstrukcji tworzących aranżację wystawy jak i unikatowych zabytków kultury materialnej. Na tej podstawie zastanowimy się co bardziej może oddziaływać (i oddziaływuje) na wyobraźnię odbiorcy i jak różnorodnie może wyglądać dziś "interaktywność" w muzeum. W końcowym wniosku podsumujemy co naprawdę staje się trwałą i niezaprzeczalną wartością ekspozycji muzealnej
Dominik Lulewicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pracownia Rynek Podziemny
 

11:30    Merytoryczna prezentacja sponsora seminarium.
 

12:00    Przerwa, poczęstunek
 

12:30    Wykład: Współczesny turysta w interaktywnych i wirtualnych obiektach muzealnych:
- muzeum interaktywne jako atrakcja turystyczna,
- trendy we współczesnej turystyce muzealnej,
- turysta kulturowy i pseudokulturowy w muzeum interaktywnym,
- turystyka wirtualna – zwiedzanie ekspozycji muzealnych bez wychodzenia z domu,
- wyniki badań ankietowych dotyczących oceny atrakcyjności i przydatności muzeów i wystaw interaktywnych oraz wirtualnych w opinii polskich turystów.
dr Karolina Buczkowska, mgr Marta Kamel, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
 

13:00    Case study: Interaktywna prezentacja treści historycznych w ekspozycji Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.
Celem wystąpienia jest wykorzystanie treści historycznych w formie interaktywnych prezentacji na ekspozycji w Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Podstawą realizacji ekspozycji był projekt adaptacji dawnego budynku ratusza miejskiego w Działdowie na potrzeby wspomnianego muzeum finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  "Warmia i Mazury na lata 2007-2013". Owa nowoczesność, interaktywność  - dająca możliwość poruszania się w dowolny sposób po prezentowanych treściach merytorycznych w połączeniu z tradycyjną ekspozycją zabytków jest nową szansą na zainteresowanie zwiedzającego (szczególnie młodego pokolenia) historią. To rodzaj edukacji rozwijającej aktywną ciekawość poprzez zastosowaną nowoczesną technikę przekazu. Na multimedialnych ekranach dotykowych i projekcjach animacji (w tym realizowanych w technice rozszerzonej rzeczywistości 3D) można prześledzić dzieje zakonów rycerskich, ankiety zamków, animacje bitew i machin oblężniczych, technikę i strategię wojen, uzbrojenie a także tajniki kuchni zamkowej, rzemiosł i zżycia codziennego doby średniowiecza.
prof. dr hab. Kazimierz Grążawski, Dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie
 

13:30    Case study: Multimedialna podróż po świecie tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi:
- Centralne Muzeum Włókiennictwa – placówka, historia, obiekt, zbiory, działy
- Multimedia:
- idealne rozwiązanie praktyczne dla placówek wielowydziałowych,
- nowe medium współistotne 'zbiorom tradycyjnym', niezbędne w świecie cyfrowym, zapewniające obecność placówki w „przestrzeni wirtualnej” (Internet),
- możliwość ukazania całego spektrum zainteresowań muzeum,
- sposobność do przeprowadzania digitalizacji zbiorów i archiwizacji – ochrona zbiorów,
- popularyzacja zbiorów i dziedzictwa przemysłowego – możliwość rozwoju,  rozszerzanie zawartości aplikacji,
- materiały adresowane do użytkowników w różnych grupach wiekowych.
- Urządzenia multimedialne w kotłowni (e-muzeum):
- prezentacja,
- rodzaje urządzeń, aplikacje, zawartość.
- Przejście przez Centralne Muzeum Włókiennictwa – podróż po świecie tkaniny - ukazanie zróżnicowania i bogactwa tematyki zw. z włókiennictwem w CMW:
- historia przemysłu (rozwój fabryki),
- proces produkcyjny (technika) – urządzenia, wyposażenie techniczne zakładów produkcyjnych,
- produkt – rodzaje tkanin, włókna i materiały,
- efekt – tkanina, moda, dzieło sztuki...
Projektantki: arch. Anita Luniak, arch. Teresa Mromlińska
 

14:00    Prezentacja firmowa.
 

14:20    Przerwa
 

14:40    Wykład: Wirtualne zwiedzanie muzeów poprzez GoogleArtProject:
- Jak powstał Google Art project?
- Przykłady muzeów, które umożliwiają wirtualne zwiedzanie.
- Jak udostępnić możliwość interaktywnego zwiedzania muzeum na przykładzie największych światowych ekspozycji? Najciekawsze rozwiązania technologiczne, które oferuje Google Art.
- Warunki, które trzeba spełnić, aby zasoby muzeum były dostępne dla zwiedzających z całego świata.
Krzysztof Kwaśniewski, Trener, konsultant, coach ICF, autor bloga Cyfrowy Nauczyciel
 

15:10    Case study: Założenia koncepcyjne projektu ekspozycji GIGANTY MOCY w Bełchatowie:
- Nowy obiekt Miejskiego Centrum Kultury, jako inwestycja wieńcząca proces rewitalizacji centrum Bełchatowa.
- Jak połączyć kulturę z techniką, czyli idea i cele powstania ekspozycji Giganty Mocy.
- O walorach estetycznych i edukacyjnych ekspozycji, czyli Świat Gigusiów Brunatnych - wirtualnych przewodników po ekspozycji.
- Co i kiedy będzie można zobaczyć w PGE Gigantach Mocy - tematyka ekspozycji i najciekawsze eksponaty.
Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, koordynator projektu
 

15:40    Case study: Wystawy edukacyjne typu hands-on, z doświadczeniami wykonywanymi samodzielnie przez widzów. Wystawa „Świat zmysłów” przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W czasie wystąpienia zostanie przedstawiona krótko geneza wystaw interaktywnych „hands-on” od XIX-wiecznych muzeów nauki i techniki, po pierwsze centra nauki z Exploratorium w San Francisco. Przedstawione zostaną również pierwsze edukacyjne wystawy interaktywne w Polsce.
Główna część wystąpienia dotyczyć będzie wystawy Świat zmysłów” przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na przykładzie tej wystawy zostanie przedstawiona koncepcja edukacji poprzez eksperymenty „hands on”. Zostaną również omówione różne typy eksponatów wykorzystywanych na tego typu wystawach. Będą to m. in. eksponaty przeznaczone dla pojedynczego widza, eksponaty wymagające współdziałania, eksponaty umożliwiające grupową eksplorację, a także eksponaty multimedialne.
W podsumowaniu przedstawione zostaną również przykłady zrealizowanych w Muzeum UJ eksponatów interaktywnych wzbogacających „tradycyjne” wystawy dotyczące historii nauki.
dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

16:10    Podsumowanie programu i chwila refleksji nad tym gdzie są granice percepcji w odbiorze interaktywnym. Czy szybko nadejdzie okres postinteraktywny w muzealnictwie i powrót do poznania kontemplacyjnego.
prof. Dorota Folga-Januszewska
 

16:40    Zakończenie programu seminarium.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 27 lutego 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 

430 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do dnia 14 lutego 2014 r.
530 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu od dnia 15 lutego 2014 r.
700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu
 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – formularz w załączeniu
bądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/im/formularz_mj.php
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 113-285-19-07, KRS 0000404804
 


24.01.2014
strzałka do góry