Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > III edycja FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ
III edycja FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ

Zapraszamy do udziału w III edycji FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ, które odbędzie się 26 lutego 2014 roku w Warszawie.


 

Na podstawie poniższego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/fkck/formularz_pr10.php

 


W programie Pan Kazimierz Schmidt z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych opowie o tym jaki ma wpływ  jakość metadanych znajdujących się  w systemach teleinformatycznych na właściwe dokumentowanie spraw. Pani Magdalena Sawicka z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przedstawi na podstawie doświadczeń jak powinna przebiegać  archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD  a Pan Tomasz Nitecki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przedstawi  w jaki sposób odbywało się wdrażanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją krok po kroku. Pani Jolanta Rybińska z Urząd Miasta Łodzi podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami opartymi o Praktyczne aspekty pracy Koordynatora, a pani dyrektor Iwona Woźniak z Urzędu Miasta Lublin przybliży problem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w systemie dedykowanym i systemie EZD. Pan Wiesław Paluszyński z Polskiego Towarzystwa Informatycznego poruszy kwestie zachowania integralności, niezaprzeczalności i bezpieczeństwa danych w procesach archiwizacji i udostępniania danych archiwalnych, a adwokat  Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN zwróci uwagę na dokumentację, która znajduje się w archiwum zakładowym, a  zawiera dane osobowe. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w takich miejscach. Na zakończenie III Forum pan Artur Prasal z Urzędu Miasta Łodzi, prowadzący spotkanie i koordynator merytoryczny opowie o wpływie projektowanych zmian, do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, na pracę Koordynatora Czynności Kancelaryjnych.

Pełen PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/fkck/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email:pr@cpi.com.pl

 

10.02.2014
strzałka do góry