Archiwistyka_tlo
Targi Pracy


Targi pracy dla osób niepełnosprawnych.
Bydgoszcz, 21.03.2014 r. 
 


Zachęcamy do udziału w Targach Pracy skierowanych do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na dzień 21.03.2014 (piątek) w godz. 10:00 -€“ 13:00 na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki - sala gimnastyczna (budynek M) przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy. Miejsce spotkania jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istotą spotkania będzie wymiana informacji i uwag między osobami poszukującymi pracy lub zdecydowanymi na udział w procesie aktywizacji zawodowej, a podmiotami jakimi są pracodawcy otwartego i chronionego rynku pracy, organizacje pożytku publicznego (NGO), komercyjne agencje zatrudnienia oraz placówki edukacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przybycie bez konieczności uprzedniego zgłoszenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za organizację:

Aleksandra Klunder aleksandra.klunder@idn.org.pl

Mikołaj Piekut mikolaj.piekut@byd.pl


02.03.2014
strzałka do góry