Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Księstwo Carolath-Beuthen
Księstwo Carolath-Beuthen

Wystawa w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, archiwistów zakładowych szczególnie powinna zainteresować działalność gospodarcza rodu von Schoenaich i związana z tym konieczność archiwizowania akt.


W dniu 4 marca 2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze otwarta została wystawa Księstwo Carolath-Beuthen. Źródła do dziejów. Przygotowana w kooperacji z Muzeum Miejskim w Nowej Soli, Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Fundacją Karolat. Autorami wystawy są pracownicy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze: dr Adam Górski i mgr Maciej Mamet.

Na wystawie prezentowane są dzieje jednego z najważniejszych majątków ziemskich Środkowego Nadodrza. Stanowe Księstwo Carolath-Beuthen od XVI wieku aż do 1945 było domeną rodu von Schönaich. Wystawa, wykorzystując bogate materiały graficzne, plany oraz archiwalia, obrazuje rozwój rodowej fortuny, działalność gospodarczą i kulturotwórczą Schönaichów. Dodatkowo zaprezentowano etapy rozbudowy głównej siedziby rodu – zamku Carolath w Siedlisku. Centralnym punktem wystawy jest makieta zamku wykonana przez dra Tomasza Andrzejewskiego oraz projekt przebudowy zamku z 1866r. przekazany przez dr Barbarę Bielnis-Kopeć.

W wernisażu udział wzięli między innymi: Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski, Dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz Dolański, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli dr Tomasz Andrzejewski, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć, oraz prezes fundacji Karolat Marcin Kula.

Wystawę można oglądać do połowy kwietnia 2014, codziennie od 8:00 do 16:00.
 
 
 
Źródło: http://archiwum.zgora.pl/wystawy/Ksiestwo_Carolath_Beuthen/
 
 
 

15.03.2014
strzałka do góry