Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Akta metrykalne w Internecie
Akta metrykalne w Internecie


Poszukiwania genealogiczne stają się ostatnio coraz popularniejsze. Pomysł digitalizacji źródeł genealogicznych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wychodzi naprzeciw temu trendowi.


W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archiwum Państwowym w Toruniu w sprawie realizacji projektu o nazwie „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.
Projekt na kwotę 7 mln złotych będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w zakresie Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Jego celem jest digitalizacja akt metrykalnych znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Toruniu i w Bydgoszczy oraz udostępnienie ich w internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni.
Na podstawie statystyk archiwów państwowych, uwzględniających obszary badawcze i zainteresowania osób korzystających z narodowego zasobu archiwalnego, należy stwierdzić, że liczba zainteresowanych badaniami genealogicznymi systematycznie rośnie. Realizacja projektu znacząco ułatwi zaś dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań nad historią rodzin. 

Aby zapewnić sprawny dostęp do cyfrowych kopii akt, planowany jest zakup masowej pamięci chmurowej oraz dzierżawa łączy światłowodowych, które zapewnią możliwość szybkiego i łatwego przeglądania dokumentów. Do końca czerwca 2015 r. planuje się wykonanie około 1, 8 mln  skanów, co stanowi ok. 1/3 akt metrykalnych zgromadzonych w obu archiwach państwowych. W celu przyspieszenia procesu digitalizacji zaplanowano także zakup dwóch skanerów dla pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. 

Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

11.04.2014
strzałka do góry