Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.
ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.


 

Zapraszamy do udziału w seminarium:

ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.

 

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/formularz_pr10.php

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 10 stycznia 2014 r. istotnie zmieniła 2 ustawy proceduralne: Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu 11 maja 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy k.p.a., a zmiany obejmą przepisy dotyczące m.in. doręczeń, przyjmowania podań, dostępu doi akt spraw oraz czynności profesjonalnego pełnomocnika. Wpływ na czynności w postępowaniu administracyjnych jurysdykcyjnym będą miały również zmiany w samej ustawie o informatyzacji. Ich konsekwencją staje się potrzeba stosownego przygotowania się organów administracji publicznej pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym.
Jeszcze dalej idące zmiany przewidziano w p.p.s.a., które mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania przed sądami administracyjnymi. Jednak długie vacatio legis rodzi pytania o zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej do momentu wejścia nowych przepisów w życie.
Podczas seminarium tymi wszystkimi zagadnieniami zajmują się prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego: specjaliści z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele nauki. Seminarium będzie okazją dla jego uczestników nie tylko do zapoznania się ze zmienionymi przepisami, ale również do wyjaśnienia i przedyskutowania nurtujących ich problemów związanych z nowelizacją.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/index.php

ORGANIZATOR: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl

 

24.04.2014
strzałka do góry