Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Kolekcje archiwalne w muzeach domowych
Kolekcje archiwalne w muzeach domowych


Kamieniecki Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu gościł 12 maja uczestników międzynarodowego seminarium warsztatowego „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”, zorganizowanego we współpracy z Międzynarodową Siecią Muzeów Domowych.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat, radni województwa dolnośląskiego, władze samorządowe powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, dyrektorzy archiwów państwowych i wyższych uczelni z Czech, członkowie Sieci Muzeów Domowych z Polski, Ukrainy i Czech, członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz kolekcjonerzy i prywatni archiwiści. 

Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski wyraził nadzieję, że seminarium stanie się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności archiwistów i prywatnych kolekcjonerów. 

Dr Andrzej Biernat przedstawił przykłady badań nad przeszłością rodzin. Kolejne referaty prezentowały różne koncepcje tworzenia kolekcji, nadawania im układu, prowadzenia inwentaryzacji. Część warsztatowa dotyczyła digitalizacji i konserwacji zbiorów. Prelegentami byli pracownicy archiwów państwowych we Wrocławiu i Szczecinie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Trzecią część seminarium wypełniły prezentacje kolekcji prywatnych.

Organizatorzy zapowiadają, że seminarium będzie organizowane cyklicznie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

16.05.2014
strzałka do góry