Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Konferencja genealogiczna
Konferencja genealogiczna


Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 27 maja w ramach projektu unijnego „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. 

Spotkanie otworzy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa. Program konferencji dostępny na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

19.05.2014
strzałka do góry