Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > OD PAPIERU DO EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
OD PAPIERU DO EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.


Zapraszamy do udziału w seminarium:
OD PAPIERU DO EZD
- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.
Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.

Warszawa, 24.06.2014

System elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD, jest narzędziem, które ma sprawić, że administracja będzie mogła pracować skuteczniej, w oparciu o coraz lepsze standardy pracy, lepszą jakość, szybkość działania, przejrzystość, wskazując także kierunki zmian w poszukiwaniu oszczędności. Niełatwy proces wdrożenia, napotykający szereg przyzwyczajeń, mentalność oraz obawy urzędników, wymaga precyzyjnego przygotowania zarówno technicznego jaki i organizacyjnego oraz merytorycznego jednostki. Ponadto wymagania prawne, w szczególności "elektroniczne" KPA, czy nowa instrukcja kancelaryjna, wymuszają na urzędach podjęcia wyzwania wdrażania nowoczesnych ale nietrywialnych rozwiązań.

Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, angażujący się w cyfryzację polskiej administracji, podzielą się wiedzą i doświadczeniem z licznych wdrożeń autorskiego systemu EZD w administracji publicznej. Podczas seminarium szczegółowo zostaną omówione zagadnienia, o których należy pamiętać i uwzględnić decydując się na elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji.

Zaprezentowany zostanie model skutecznego wdrożenia, obejmujący poszczególne etapy prac wraz z dokumentacją niezbędną do przygotowania dla każdego odcinka tej niełatwej drogi, prowadzącej do e-sukcesu.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/index.php,  a w nim m.in.:

- DOKUMENT ELEKTRONICZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZYLI CZAS NA EZD
Mariusz Madejczyk (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
- JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ EZD w jednostkach administracji publicznej
cz. I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej

Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
- cz. II Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
Omówienie czynności niezbędne do wykonania
:
Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
- cz. III Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD.
Dorota Szymańska (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl

27.05.2014
strzałka do góry