Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Jubileusz 80. rocznicy urodzin prof. Bohdana Ryszewskiego
Jubileusz 80. rocznicy urodzin prof. Bohdana Ryszewskiego


Z okazji jubileuszu Profesora, autora FOPAR, standardu opisu archiwaliów staropolskich, wydano publikację pt. "Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki". Także zarządzający niniejszym serwisem, konsultant on-line i moderator miał przyjemność być studentem Profesora.


Z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. Bohdana Ryszewskiego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przygotowała publikację pt. „Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki”.
Książka zawiera dedykowane Profesorowi prace z dziedziny archiwistyki, informatologii, historii i socjologii autorstwa Jego uczniów, współpracowników i przyjaciół.
Publikację przekazali Jubilatowi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak oraz rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki podczas sympozjum naukowego pt. „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”, które odbyło się w Olsztynie w dniach 27-28 października.
Referat wprowadzający w obrady sympozjum wygłosił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Referat pt. „Komputeryzacja a digitalizacja w archiwach państwowych w Polsce” wygłosił zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Andrzej Biernat. O praktycznym zastosowaniu komputerów w pracy Archiwum Głównego Akt Dawnych opowiedział dyrektor Archiwum Hubert Wajs.
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

28.10.2014
strzałka do góry