Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Jan Filp Carossi, królewski geolog
Jan Filp Carossi, królewski geolog


"Z ziemii włoskiej do Polski", wystawa, AP Siedlce


Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy pt.„Z ziemi włoskiej do Polski”, poświęconej królewskiemu geologowi Janowi Filipowi Carossiemu oraz jego polskim potomkom. Otwarcie ekspozycji, przygotowanej we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach, odbędzie się 3 września o godz. 11.00 w siedzibie siedleckiego archiwum.
Jan Filip Carossi był pierwszym profesjonalnym geologiem, badaczem regionu świętokrzyskiego. Do Polski przybył z Włoch na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Badał rudy żelaza w rejonie Gielniowa, kierował poszukiwaniami złóż soli w Krzesławicach oraz kopalnią węgla kamiennego w Szczakowej, jako pierwszy opisał wody mineralne w Busku-Zdroju. Opublikował prace z zakresu mineralogii i geologii Polski. Najważniejsze jego dzieło nosi tytuł „Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen und anderen Inhalts” (pol. Podróże po różnych prowincjach Polski, obserwacje mineralogiczne i inne). W pracy tej, mającej formę listów z podróży, znajdują się opisy geologiczne i krajoznawcze terenów, kopalń i miejscowości głównie w regionie świętokrzyskim. Do dziś cytuje się jego badania i sięga do opisów nieistniejących już odsłonięć geologicznych i kopalń jego dzieła.
Potomkowie Jana Filipa zapisali się w historii Polski jako znani ziemianie, filantropi, naukowcy i artyści. Byli wśród nich także powstańcy i podróżnicy. Potomkowie spolonizowanej włoskiej rodziny zachowali w swych archiwach wiele ciekawych fotografii i dokumentów, które zaprezentowano na wystawie.
Program spotkania na stronie NDAP.
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

29.08.2015
strzałka do góry