Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Zaproszenie na Kongres Archiwalny w Seulu
Zaproszenie na Kongres Archiwalny w Seulu


W dniach 5-10 września 2016 r. w Seulu odbędzie się 18. Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) - organizacji pozarządowej skupiającej ponad 1400 instytucji ze 199 krajów świata, wspierającej rozwój archiwów oraz dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Gospodarzem spotkania będzie Archiwum Narodowe Republiki Korei.

Z uwagi na istotne znaczenie forum dla rozwoju archiwistyki, w celu zapewnienia prezentacji polskich archiwów państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów do składania na adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie .

Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem: „Archives, Harmony and Friendship: ensuring cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world” i obejmą zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w erze cyfrowej, znaczeniem zbiorów archiwalnych w działalności dla na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela oraz współpracy archiwów z innymi instytucjami pamięci, także społecznymi, w określonych aspektach.

Szczegółowy opis zagadnień oraz warunków uczestnictwa (udział w obradach wiąże się m.in. z dokonaniem rejestracji oraz uiszczeniem opłaty kongresowej) dostępne są na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów.

http://www.ica.org/12504/about-the-congress-2016/about-the-ica-2016-international-congress.html

Ze względu na ważne znaczenie kongresów Międzynarodowej Rady Archiwów dla rozwoju archiwistyki wskazanym jest, by w jej obradach uczestniczyli także przedstawiciele polskich archiwów państwowych. W celu zapewnienia prezentacji archiwów państwowych Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o wydelegowaniu pięciu archiwistek i archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów, spośród osób które przedstawią pozytywną opinię dyrekcji swego archiwum oraz zaproponują temat referatu mieszczący się w zakresie zagadnień będących przedmiotem obrad kongresu.

Osoby, które chciałyby wejść w skład delegacji, proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 listopada br. na adres: amatejak@archiwa.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata,

- staż pracy,

- temat referatu i jego główne tezy (ok. 2 000 znaków bez spacji),

- język wystąpienia,

- skan pozytywnej opinii dyrekcji dotyczącej udziału pracownika w Kongresie.

Zgłoszenia oceniać będzie zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Obrady toczyć się będą w językach: francuskim, angielskim i koreańskim, dlatego autorzy referatów muszą posiadać znajomość jednego z wyżej wymienionych języków w stopniu umożliwiającym publiczne wygłoszenie referatu i uczestniczenie w dyskusji.

Zachęcamy również inne instytucje w kraju do zainteresowania się problematyką Kongresu.

Informacje dostępne są także na stronie: www.ica2016.com
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

08.11.2015
strzałka do góry