Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Lubelskie Archiwa Rodzinne
Lubelskie Archiwa Rodzinne


Promocja książki Agnieszki Konstankiewicz "Lubelskie Archiwa Rodzinne", 15 marca 2016 r., godz. 16:00, Sala Konferencyjna lubelskiego AP. Wstęp wolny.


Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na promocję książki Agnieszki Konstankiewicz pt.: "Lubelskie Archiwa Rodzinne". Spotkanie odbędzie się 15 marca 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej lubelskiego Archiwum przy ul. Jezuickiej 13. Towarzyszyć mu będzie wystawa pt. "Archiwa Rodzinne". Wstęp wolny. Zapraszamy.

Oddawana do rak Czytelników publikacja prezentuje zawartość archiwów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną rodzin: Barszczewskich, Danielskich, Glądałów, Luchowskich, Łosiów, Kiernickich, de Mezerów, Piesiewiczów, Skomorowskich, Sobieszczańskich, Zawadzkich, Walterów oraz Stanisława Jasińskiego, Romana Woroszyńskiego, Józefa Minuty i Tadeusza Imbora, a także pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

Zamieszczone w albumie reprodukcje przykładowych dokumentów czy fotografii ilustrują zawartość nie tylko poszczególnych archiwów rodzinnych, ale także historię powiązanych z nimi osób i rodzin na tle dziejów regionu czy kraju.

Archiwa rodzinne zawierają dokumenty stanowiące ważne źródła do poznania przeszłości danej osoby czy rodziny. Umożliwiają one poznanie obyczajowości i życia codziennego w minionych latach. Znajdujące się w nich materiały nie występują w dokumentacji proweniencji urzędowej, gromadzonej i przechowywanej w archiwach państwowych, dlatego też są one doskonałym uzupełnieniem badań z dziedziny mikrohistorii, czy prowadzonych w nurtach antropologicznych. Nie mniej cenne są jako materiał źródłowy do analizy zagadnień związanych z historią gospodarczą, społeczną, wojskowości, kultury czy też z życiem codziennym w bliższej i dalszej przeszłości.

Album ma na celu zwrócenie uwagi na wartość dokumentów przechowywanych w rodzinnych archiwach, które są istotne dla upamiętnienia nie tylko historii rodziny, ale są nieocenionym źródłem historycznym do poznania przeszłości. Ma również pokazać różnorodność dokumentów tworzących archiwum rodzinne oraz jak ważną rolę w kształtowaniu i pielęgnowaniu pamięci rodziny odgrywają domowi archiwiści. Archiwa państwowe w ramach swojej statutowej działalności pragną zachęcić wszystkich do zatroszczenia się o tego rodzaju pamiątki oraz do tworzenia z nich archiwów rodzinnych.

Publikacja powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.Źródło: lublin.gov.pl

07.03.2016
strzałka do góry