Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków
Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków


Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków "Educare necesse est - ale jak i dlaczego?", 21-22.06 br. Warszawa, zgłoszenia do 10.06 br.


W dniach 21–22 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?” zorganizowana przez  Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką dotyczącą działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.

Pierwszego dnia obrady odbywać się będą w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, drugiego dnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D.

23 czerwca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbędzie się III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych „Film w edukacji archiwalnej, edukacja archiwalna w filmie”.

Zgłoszenia udziału w obu wydarzeniach można nadsyłać do 10 czerwca. Więcej na stronie NDAP.
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
 
 
 
 
 

05.06.2016
strzałka do góry