Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwa Społeczne
Archiwa Społeczne

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, 1-3 kwietnia br. 


Ośrodek KARTA zaprasza przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu prowadzenia archiwum społecznego. Skierowane jest do organizacji, które prowadzą lub chciałyby prowadzić archiwum społeczne, bądź też gromadzą zbiory archiwalne (również dokumentację własnych działań) i chciałyby dowiedzieć się, jak je opracowywać, przechowywać i udostępniać. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Pamięć trzeciego sektora”. 

 

 

 

Źródło:  http://archiwa.org/as_aktualnosc?i=271

19.03.2017
strzałka do góry