Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > XIV Konferencja SAWS
XIV Konferencja SAWS


XIV Konferencja Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Sopot, 25-28.04.2017 r.


Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, realizując zadania statutowe, uprzejmie informuje, iż w dniach 25 – 28 kwietnia 2017 roku, organizuje w Sopocie, w ramach XIV Konferencji Stowarzyszenia, Ogólnopolskie Szkolenie adresowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie, gromadzenie i opracowywanie dokumentacji. Hasło przewodnie konferencji to: „Archiwa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle współczesnych wyzwań informatyzacji”.
Założeniem oraz podstawą działalności Stowarzyszenia jest stałe wzbogacanie wiedzy archiwalnej a także wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi jednostkami. Doskonałym miejscem do wymiany tego rodzaju doświadczeń są coroczne Konferencje Szkoleniowe.
Zakres tegorocznego szkolenia obejmuje zagadnienia związane zarówno z dotychczas stosowanymi zasadami tworzenia i archiwizowania dokumentacji jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości funkcjonujących w systemie tradycyjnym, jak i z nowymi standardami postępowania z dokumentami elektronicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem analogii i różnic wynikających z konieczności dostosowania wypracowanych metod pracy do aktualnych potrzeb cyfryzacji naszego resortu. W tym kontekście staraliśmy się o to, aby problematyka przedstawiana w prezentacjach była kontynuacją rozważań na tematy podjęte w roku ubiegłym i umożliwiła uczestnikom obrad poszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy o zmiany zaistniałe na przestrzeni ostatniego roku, przy czym nie poprzestaliśmy jedynie na omówieniu projektów i wdrożeń wprowadzonych w poszczególnych jednostkach wymiaru sprawiedliwości, ale postanowiliśmy przyjrzeć się również praktycznym osiągnięciom wypracowanym w Administracji Publicznej.
Podobnie jak w latach ubiegłych, do uczestnictwa w naszych obradach zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy dzięki temu będą mieli okazję zapoznać się z aktualnym etapem cyfryzacji podległych sobie jednostek organizacyjnych oraz przyjrzeć się bliżej merytoryce i standardom pracy archiwisty zakładowego, a także przedstawić nam swoje plany oraz stanowisko w zakresie wprowadzanych przepisów prawnych
Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 lutego br. zostały rozesłane mailem do wszystkich jednostek wymiaru sprawiedliwości zaproszenia na Konferencję wraz z programem i ankietą uczestnika. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, które powyższych materiałów nie otrzymały proszone są o kontakt na adres mailowy konferencja@saws.pl Termin nadsyłania ankiet - 15 marca br.
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.saws.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=80&akcja=artykul

26.03.2017
strzałka do góry