Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją


III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 KRONIKA NAUKOWA


"W dniach 17 i 18 listopada 2011 roku w Toruniu już po raz trzeci odbyły
się Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka między róż-
norodnością a standaryzacją”, organizowane przez Zakład Archiwistyki
Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tegoroczna konferencja miała wymiar szczególny. Właśnie w 2011 roku
upływa 60 lat od powołania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedry
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Z tej właśnie okazji tegoroczne
TKA wpisały się w cykl uroczystości związanych z Jubileuszem Archiwistyki Toruńskiej.
W konferencji wzięło udział około 100 osób. Wśród zebranych nie zabrakło
przedstawicieli licznych instytucji sektora państwowego, placówek naukowych, archiwistów
państwowych, archiwistów zakładowych, studentów oraz zainteresowanych
tematyką różnorodności archiwistyki w dobie standaryzacji. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/796/KLIO.2011.073%2cNiedzwiedzka%2cPeplowska.pdf?sequence=1   (dostęp z 29.04.2017)

29.04.2017
strzałka do góry