Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich


VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Archiwistyka bez granic, Patronat Honorowy: Prezydent RP Andrzej Duda, Kielce 20-21 września 2017 r.


Organizatorem wydarzenia są: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Politechnika Świętokrzyska oraz Archiwum Państwowe w Kielcach.


Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich to wydarzenie odbywające się od 1986 r., co 5 lat. Gromadzi archiwistów, historyków, pracowników naukowych, przedstawicieli świata kultury i nauki, środowiska akademickiego, instytucji kościelnych, a także pasjonatów archiwistyki i historii. Motto tegorocznego Zjazdu brzmi: „Archiwistyka bez granic”.


Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich stanowi pole naukowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń wszystkich tych, których misją jest zachowanie i zabezpieczenie świadectw przeszłości, dziedzictwa dokumentacyjnego, a także zapewnienie do nich powszechnego dostępu. Poza obradami plenarnymi, odbywać się będą warsztaty i panele o różnorodnej tematyce. Obok warsztatów dotyczących obsługi użytkowników archiwów, lekcji genealogicznych, wystąpień dotyczących archiwów rodzinnych oraz archiwów społecznych, znalazły się również tematy związane z konserwacją i ochroną archiwaliów oraz zarządzaniem dokumentacją współczesną, w tym elektroniczną.


Wśród prelegentów pojawią się reprezentanci różnych dziedzin nauki, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.  Uczestnikami obrad plenarnych i paneli będą przedstawiciele m.in. Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu,  Univerzita Hradec Králové, Qatar Foundation. Wśród polskich prelegentów pojawią się przedstawiciele: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka „Karta”, archiwów kościelnych oraz archiwów społecznych.


Celem uczestników Zjazdu jest dostosowanie archiwów do zmieniającego się otoczenia i potrzeb społecznych oraz administracji państwowej, a także budowanie społecznej świadomości znaczenia zasobu archiwalnego oraz możliwości jego wszechstronnego wykorzystania. Szczegółowe informacje i program na stronie NDAP.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4593-vii-powszechny-zjazd-archiwist%C3%B3w-polskich-wrzesie%C5%84-2017-r                     (dostępp z 26.08.2017)

 

26.08.2017
strzałka do góry