Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na programy na rok 2018.

Lista programów wraz z regulaminami oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie MKiDN.

Wśród tegorocznych programów znalazł się m.in. program Kultura cyfrowa, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

W ramach programów MKiDN na rok 2018 uwzględniony został także program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) archiwa państwowe;
4) organizacje pozarządowe;

Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4670-programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-2018-rok                                                                                                            
                                                                                                                                      (dostęp z 21.01.2018)

21.01.2018
strzałka do góry