Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w.
Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w.


Andrzej Biernat, Organizacja, zarządzanie i udostępnianie w świetle praktyki i zmian prawnych, w: Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w., III Spotkania archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa 16 XII 2011"1-Techniki informatyczne – jak narzędzie
tworzenia informacji
• 2-Internet jako podstawowe medium komunikacji
• 3-Społeczeństwo informacyjne jako odbiorca i
twórca informacji
• 4-Instytucje publiczne jako dostarczyciel usług
dla obywateli
• 5-Globalizacja jako włącznie w sieć powiązań
światowych. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.petea.home.pl/apan/files/user_files2/iii%20spotkania_do%20publikacji/archiwa%20i%20ich%20wyzwania.pdf
 
 
 
                                                                                                                              (dostęp z 19.03.2018)

19.03.2018
strzałka do góry