Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > III Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków ZABYTKI 2007 oraz III Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie 28-30 listopada 2007
III Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków ZABYTKI 2007 oraz III Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie 28-30 listopada 2007

W ramach targów odbędzie się m.in. warsztat poświęcony bezpieczeństwu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz konserwacji papieru. Pełny plan targów prezentujemy poniżej;
1. Seminaria i warsztaty:
* „Samorząd – Inwestycje – Ochrona zabytków”, organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków


* Warsztaty Europejskie – Salon Ekspertów, organizatorzy: Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Sejmiku Mazowieckiego

* „Rewitalizacja projektów pofortecznych”- prezentacja prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Fortecznymi
* „Nowoczesne metody ochrony zbiorów muzealnych”, organizator: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
* „Bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych, konserwacja papieru, konserwacja skóry, teleinformatyzacja bibliotek, odtwarzanie zbiorów, digitalizacja. Rządowy program „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”, organizatorzy: Departament Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa.
2. Wystawy:
* „Cesare Brandi - myśl i debata autora w dziedzictwie kulturowym. Sztuka i nauka – konserwacja i restauracja w Polsce”, organizator: Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
* „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”, organizator: Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* „Sztuka konserwacji opraw książkowych”, organizator: Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.
Tematyka targów: usługi konserwatorskie, restauracyjne i renowacyjne • adaptacja zabytków do celów użytkowych • ogrzewanie i osuszanie obiektów sakralnych: - systemy grzewcze, - urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, - usuwanie skutków wilgoci (odgrzybianie) • termoizolacja od wewnątrz • czyszczenie budowli • materiały budowlane • usługi budowlane i projektowe • chemia budowlana • pokrycia dachowe • parkiety, podłogi • sztukateria, konserwacja drobna • hafty, tkaniny ozdobne i artystyczne • kowalstwo artystyczne • stolarka otworowa • kamieniarstwo • witraże i mozaiki • consulting • monitoring • wydawnictwa branżowe.

 

Żródło: http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=2946

19.10.2007
strzałka do góry