Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > I Krajowe Seminarium Problemowe
I Krajowe Seminarium Problemowe

Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.


Problem bezpieczeństwa zbiorów, a w szczególności zabezpieczenie przed kradzieżą w archiwach, bibliotekach i muzeach jest sprawą, która dotyczy nas wszystkich. Na Dyrektorach placówek zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ciąży obowiązek szczególnej ochrony zasobu, a na pracownikach praktyczna realizacja tego obowiązku. Nasze instytucje chroniące narodowy zasób archiwalny wymagają ciągłego doskonalenia metod ochrony zbiorów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy udział w seminarium, które poprzez wspólną płaszczyznę informacji umożliwi rozpoznanie zagrożeń, rozwinie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji kryzysowej, a także da przykłady odpowiedniej prewencji.
Mamy nadzieję, że seminarium to spotka się z Państwa życzliwą uwagą i żywym zainteresowaniem.

Z poważaniem
dr Hanna Krajewska , Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk
mgr Dariusz Kwiatkowski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego

Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2008 r., godz. 10:00, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, które znajdziecie Państwo w załączeniu, prosimy przesyłać:
e-mail seminarium.kradzieze@interia.pl
faks 0-22 65 72 780


do dnia 22 kwietnia 2008 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 0-22 65 72 780.

W załączniku znajdują się:
1. formularz zgłoszeniowy
2. program seminarium

04.04.2008
strzałka do góry