Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w AGAD-zie
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w AGAD-zie

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożył 27 lutego 2008 r. na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia wizytę w Archiwum Głównym Akt Dawnych.


W spotkaniu wzięli także udział:
- Joanna Urban, dyrektor gabinetu Marszałka Senatu,
- Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych,
- Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych,
- Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
- Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Państwowego m. st. Warszawy,
- Marian Piłka, doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

Marszałek zapoznał się z najcenniejszymi dokumentami przechowywanymi w archiwach warszawskich, oraz zwiedził magazyny archiwalne.
Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca najbardziej palących problemów środowiska archiwalnego, m. in. projektu powołania Archiwum Narodowego i wdrożenia wieloletniego programu modernizacji bazy lokalowej pozostałych archiwów państwowych.
Zaniepokojenie Marszałka wzbudziły losy przechowywanej poza siecią archiwów państwowych dokumentacji audiowizualnej. Gotowość udzielenia pomocy merytorycznej w tym zakresie zgłosili Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.

09.03.2008
strzałka do góry