Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich - podsumowanie
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich - podsumowanie

W dniach 6 - 7 września 2007 r. w Olsztynie miał miejsce V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Mottem tegorocznego Zjazdu było hasło: „Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie". Uczestniczyli w nim archiwiści z całego kraju oraz zagraniczni goście.


Obok sesji plenarnych Zjazd obradował w sekcjach:

1. Sekcja Archiwów Instytucji Życia Publicznego (przewodniczył dr Tadeusz Krawczak)
2. Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych (przewodniczyła dr Hanna Krajewska)
3. Sekcja Konserwatorów (przewodniczył Przemysław Wojciechowski)
4. Sekcja "Zarządzanie Wiedzą, Informacją i Dokumentacją" (przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Skupieński)
5. Sekcja "Archiwa kościelne" (przewodniczyła dr Julia Dziwoki)
6. Sekcja "Archiwa Zakładowe (przewodniczyła Ewa Suchmiel)
7. Sekcja "Archiwa Samorządowe" (przewodniczył Leszek Bodio)
8. Sekcja "Problemy archiwów elektronicznych" (przewodniczył Henryk Krystek

Ponadto odbyły się cztery panele:

1. Problemy edukacji archiwistów (moderował dr Waldemar Chorążyczewski)
2. Problemy prawne funkcjonowania archiwów (moderował dr Andrzej Biernat)
3. Problemy bezpieczeństwa informacji (moderował Koczkowski)
4. Problemy edukacji i popularyzacji funkcji archiwów (moderował Adam Cieślak)

Obradom towarzyszyły wystawy: "Tu zaszła zmiana. Olsztyn 1945- 2006", Ilustrowana ktonika Ziemi Warmijsko- Mazurskiej", "Życie oficjalne. Życie nieoficjalne. Polska Ludowa w Fotografii", Z warsztatu konserwatora. Prace wykonane w AP Olsztyn w latach 2002- 2007", "Kortowo w fotografii 1950- 2005", 10- lecie Sekcji Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP", "Olsztyn w starych dokumentach" .

11.09.2007
strzałka do góry