Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Po zakończeniu V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich odbywającego się w dniach 7- 8 września 2007 r. w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wzięło w nim udział 153 delegatów z 23 oddziałów Stowarzyszenia.


Zjazd, jako najwyższa władza, przyjął protokół z XII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP, który odbył się w dniach 12- 13 września 2002 r. w Szczecinie, sprawozdania Zarządu Głównego za lata 2002- 2007, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku procedury wyborczej wyłoniono Zarząd SAP na kadencję 2007- 2012 w składzie:
1.
Banduch Roland
2. Borodij Eugeniusz
3.
Chorążyczewski Waldemar
4. Cieślak Adam
5. Drakoniewicz Andrzej
6. Flis Stanisław
7. Jabłoński Andrzej
8. Jaroszek Kazimierz
9. Koter Marlena
10. Łaborewicz Ivo
11. Macholak Jan
12. Majchrzak Andrzej
13. Matuszek Piotr
14. Matysiak-Aleksandrowicz Izabela
15. Miłosz Jan
16. Poraziński Jarosław – Prezes
17. Stelmach Roman
18. Stryjkowski Krzysztof
19. Suchmiel Ewa
20. Szymczuk Eugenia
21. Wilczyński Leszek
22. Wojciechowski Przemysław
23. Zawilski Piotr

Prezesem SAP na kadencję 2007- 2012 został ponownie wybrany Jarosław Poraziński.

Pozostałe ciała statutowe:
Komisja Rewizyjna
1. Andrzejczak Janina – sekretarz
2. Bobusia Bogusław
3. Buda Jan
4. Kozłowski Kazimierz – Przewodniczący
5. Olejniczak Stefan
Sąd Koleżeński
1. Gut Paweł – Przewodniczący
2. Jaworski Łukasz
3. Kasparek Danuta
4. Teresa Suleja
5. Ryszard Wójtowicz

W ciągu dwudniowych obrad nie wyczerpano wszystkich zaplanowanych tematów. W związku z tym Zjazd nie został zamknięty i podejmie ponownie obrady najpóźniej do 15 grudnia 2007 r.

Źródło: www.sap.waw.pl

01.10.2007
strzałka do góry