Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > XIV Forum Teleinformatyki
XIV Forum Teleinformatyki

W dniach 18-19 września bieżącego roku w Legionowie koło Warszawy odbyło się organizowane po raz czternasty Forum Teleinformatyki. Tegoroczne obrady toczyły się pod hasłem „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki”.


W czasie trwania obrad została zaprezentowana sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ekspertyza Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji nt. realizacji przez administrację publiczną projektów informatycznych finansowanych z funduszy unijnych. Integralną częścią wspomnianej ekspertyzy stanowił katalog dobrych praktyk tzn. zaleceń dotyczących realizacji projektów finansowanych do roku 2013.


Podczas obrad Forum odbyły się trzy sesje oraz kocioł dyskusyjny poświęcony wykorzystaniu funduszy unijnych UE na projekty informatyczne w administracji i opracowanej w lipcu br. nowej wersji Strategii Społeczeństwa Informacyjnego. Forum Teleinformatyki otworzył podsekretarz stanu w MSWiA Witold Drożdż.


W trakcie pierwszej sesji metodologicznej wystąpili: Witold Drożdż, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary oraz prezes PIIT dr inż. Wacław Iszkowski.


Tematami drugiej i trzeciej sesji były: „Prawo i bezpieczeństwo usług i dokumentów elektronicznych – bariery, zagrożenia, dobre praktyki” oraz „Technologia dla usług i dokumentów elektronicznych – architektura, narzędzia i doświadczenia”.


Natomiast podczas I sesji odbywającej się w ramach kotła dyskusyjnego odbyła się dyskusja nt. „Czy i jak można lepiej wykorzystać środki na projekty IT – studium przypadków”, do której wprowadzeniem była premierowa prezentacja wspomnianej ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MRR przez ekspertów PTI i PIIT.


Z kolei w trakcie obrad II sesji kotła dyskusyjnego toczyła się ożywiona dyskusja nt. „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego – wymiana poglądów”, do której impuls dał swoim podsumowującym główne wątki wcześniejszych dyskusji środowiskowych wystąpieniem Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA Włodzimierz Marciński.

 

Honorowymi patronami tegorocznego Forum byli: Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Narodowy Bank Polski.


Podczas Forum została także wręczona Nagroda im. Marka Cara przyznawana za dokonania w zakresie wdrażania nowych technologii, uwzględniająca społeczne efekty działalności laureata.


Forum zostało zorganizowane prze firmę BizTech Konsulting.

Źródło: wortal Gospodarka, Gazeta.pl

23.09.2008
strzałka do góry