Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”
Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”

W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się dnia 17 czerwca br. seminarium poświęcone problemom digitalizacji dóbr kultury.
W warunkach społeczeństwa informacyjnego problematyka zasobów cyfrowych nabiera coraz większego znaczenia, stając się warunkiem uczestnictwa w międzynarodowej wymianie kulturalnej, i pozwalając jednocześnie na swobodny dostęp do rodzimego dziedzictwa kulturowego.


Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości” miało na celu przedstawienie problematyki digitalizacji dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych jako jednego z elementów polityki Państwa.


Problematyka seminarium stanowiła część przyjętej przez Rząd w grudniu 2008 roku Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. Jej znaczenie znajduje odbicie również w dokumentach i programach europejskich i międzynarodowych, takich jak Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie i2010: europejska biblioteka cyfrowa (2006/2040(INI)), Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/C 297/01), przyjęta przez Państwa Członkowskie UNESCO w 2003 roku Karta o zachowaniu dziedzictwa cyfrowego oraz cele międzyrządowego Programu Informacja dla Wszystkich UNESCO.


Honorowy patronat nad seminarium objęli: Marszałek Sejmu RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy organizacji seminarium, w ramach działań Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich przy Polskim Komitecie do spraw UNESCO, współpracowały instytucje: Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a także Polskie Towarzystwo Informatyczne i Kino Polska Dystrybucja.

Źródło: www.archiwa.gov.pl

29.06.2009
strzałka do góry