Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego
Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego

W dniach 19-20 grudnia 2006 r. odbyły się polsko-włoskie warsztaty "Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego". Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania projektami digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.


Podczas sesji tematycznych przedstawiono zagadnienia planowania, wprowadzania i zarządzania projektami digitalizacji zbiorów kulturalnych, europejskiej polityki digitalizacji, a także możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju i innych programów wspólnotowych. Zaprezentowano również praktyczne doświadczenia digitalizacji i udostępniania on–line zbiorów historycznych Archiwum Fotograficznego Alinari we Florencji. Organizatorami byli: Fondazione IARD w Mediolanie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie,
Biblioteka Narodowa w Warszawie.

 

15.01.2007
strzałka do góry